జోక్స్

  రవి: పత్రికల్లో ప్రకటన ఇవ్వక పోయావా..?

గీత: ఏం ఉపయోగం...నా కుక్కకి చదవడం రాదుగా..!

                        --కాకా సందీప్ (8 వ తరగతి) 


---------------------------------------------------------------------------------------------------రాజేష్: ఎక్కడికి వెళుతున్నావురా..?

రవి:  గుడికిరా..!

రాజేష్: అంటే ...రేపు నువ్వు స్కూల్ కి కొత్త చెప్పులు వేసుకొస్తావన్నమాట..!

                       --పి.రాజా (8 వ తరగతి)  


----------------------------------------------------------------------------------------------------

ఎస్సై: కానిస్టేబుల్...ఆ వీరయ్యని జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకురా...!

కానిస్టేబుల్: కష్టమండీ...వాడు మొన్ననే తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చాడు...!

         *      *     *

వెంగళప్ప: రెండు రోజులనుంచి గొంతునొప్పితో బాధ పడుతున్నాను డాక్టర్ గారు ..!

డాక్టర్: నోరు బాగా తెరవండి...ఇంకా...పెద్దగా ...!

వెంగళప్ప: మీరు నోట్లోకి చూస్తారా..? లోపలికి వెళ్లతారా..?


                                               ---సిహెచ్.నవీన్ కుమార్ (8 th class )